• 021-44455435
  • بخش فروش 09352256422

FBS-FLAT 50 CM

FBS-FLAT 50 CM

کابل فلت ارتباطی ماژولها
در ابعاد مختلف

توضیحات تکمیلی

ویژگی ها

کابل اتصال ماژولها کیفیت عالی 50 سانتی متر